Apply

Zespół europejskiego Finance Hubu w Poznaniu i w Warszawie dołączy do globalnej sieci regionalnych hubów finansowych odpowiedzialnych za planowanie, sprawozdawczość oraz działania Close & Control, a także bardziej złożone działania księgowe jak R&D Deal & Alliance Accounting lub rachunkowość zarządcza dla firm produkcyjnych.

Zespoły we wszystkich regionalnych hubach finansowych GSK na świecie będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz ściśle współpracować z liderem funkcji z biura w Londynie.

Aplikuj i dołącz do #GSKFinanceHub

Jeśli nie znalazłeś oferty pracy dla siebie, ale jesteś zainteresowany/a karierą w GSK Finance Hub, udostępnij swój profil Linkedin naszym rekruterom.

Jestem zainteresowany/a

Proces rekrutacji

 • Submit online application
  Aplikacja online
 • Phone interview
  Telefoniczna rozmowa rekrutacyjna
 • Online assessment*
  Online assessment*
 • Interview with Finance Leaders and HR
  Rozmowa rekrutacyjna z liderami finansowymi i HR-em
 • Job offer
  Oferta pracy
* Ten etap nie dotyczy stanowisk menedżerskich oraz wyższej kadry kierowniczej

Wybierz zespół w ramach #GSKFinanceHub

Functional areas at #GSKFinanceHub

Będziemy wspierać działy biznesowe GSK w całej Europie w obszarach:

 • raportowanie finansowe
 • nadzór nad księgowością transakcyjną
 • rachunkowość zarządcza dla firm produkcyjnych
 • sprawozdawczość finansowa dla działu badań i rozwoju
 • rachunkowość specjalistyczna dla działu badań i rozwoju (Deal & Alliance Accounting)
 • prognozowanie i raportowanie finansowe dla działu badań i rozwoju
 • planowanie i prognozowanie

Europejski #GSKFinanceHub wspiera biznes GSK w zakresie:

Raportowanie finansowe (R2R):

 • Monitorowanie przebiegu procesu zamknięcia miesiąca oraz przegląd i analiza bilansu i rachunku wyników
 • Zapewnianie dokładnego i terminowego raportowania jednostek na potrzeby wewnętrznej konsolidacji i sprawozdawczości zewnętrznej
 • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do istniejących procesów
 • Budowanie relacji z interesariuszami GSK oraz prowadzenie współpracy zaudytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Nadzór nad księgowośćią transakcyjną (Oversight of transactional accounting activities):

 • Księgowość transakcyjną wykonuje nasz zewnętrzny partner BPO z siedzibą w Indiach.
 • Zadaniem zespołu w Poznaniu będzie monitorowanie jakości pracy dostarczanej przez partnera BPO.
 • Zepół BPO będzie prowadzić obsługę w ramach struktur Globalnego Centrum Expertyzy (Global Centre of Excellence), dedykowanych dla poszczególnych procesów księgowych: Środki Trwałe, Zapasy, Transakcje wewnątrzgrupowe i Dane Podstawowe.
 • Liderzy zespołu będą wspierani przez ekspertów ds. doskonalenia procesów. Głównym zadaniem całego zespołu będzie zapewnienie wysokiej jakości bieżącej obsługi BPO oraz ciągłe zwiększanie efektywności procesów.

Rachunkowość zarządcza dla firm produkcyjnych (Production Accounting):

 • Zarządzanie procesem zamknięcia miesiąca dla zakładów produkcyjnych przy współpracy z lokalnymi zespołami finansów zgodnie, z obowiązującymi procedurami i polityką Grupy GSK
 • Sporządzanie raportów dotyczących rachunków zysków i strat oraz uzgadnianie i przegląd danego zakresu kont bilansowych w celu zapewnienia właściwego i terminowego raportowania na koniec miesiąca, np. analiza odchyleń cenowych, zużycia materiałów, transakcji wewnątrz grupowych
 • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i szukania optymalnych rozwiązań w obszarze rachunkowości zarządczej
 • Wsparcie zakładów produkcyjnych w rocznym procesie ustalania cen transferowych produkowanych zapasów
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznych zgodnie z ustalonymi wymogami GSK oraz wsparcie audytów wew. i zew.

Global R&D Close & Control:

 • Odpowiedzialność za procesy zamknięcia, we współpracy z zespołami badawczo-rozwojowymi na całym świecie
 • Weryfikacja rachunku zysków i strat oraz bilansu w celu zapewnienia prawidlowego i czasowego raportowania na zamknięcie miesiąca zgodnego ze standardami GSK i MSSF/ GAAP
 • Dostarczanie /wnikliwych raportów z wynikami miesiaca dla kadry zarzadzajacej, dyrektorow finanowych i partnerow biznesowcyh z obszaru badawczo-rozwojowego
 • Wsparcie procesów podatkowych audytów zewnętrznych icompliane? dla partnerów z Wielkiej Brytanii i USA.

Global R&D Alliance Accounting

 • Specjalistyczne wsparcie dla istotnych umów, aliansów i partnerstw w obszarze badań i rozwoju
 • Zarządzanie finansami aliansów, inwestycjami kapitałowymi i nabytymi prawi intelektualnymi wycenionymi jako wartości niematerialne
 • Partner Biznesowy dla zespołów badawczo-rozwojowych, dyrektorów finansowych, działów business development i uczestników aliansów w zakresie prowadzenia księgowości aliansów, w tym rozliczeń, przygotowania budżetu, raportowania rzeczywistych wyników na koniec miesiąca oraz przedstawiania wnikliwych komentarzy i analiz odchyleń od budżetu.

Global R&D Planning/Forecasting and Reporting

 • Aktywne zarządzanie budżetem i raportowanie do zespołów badawczo-rozwojowych
 • Zarządzanie finansami działów badań i rozwoju w zakresie budżetów i prognoz, jak i wydatkami na projekty zewnętrzne
 • Przygotowywanie budżetu i raportowanie rzeczywistych wyników na koniec miesiąca, jak również dostarczanie wnikliwych komentarzy i analiz odchyleń od budżetu.

Planowanie i prognozowanie (P&F)

 • Poprawa jakości procesu planowania poprzez wdrożenie standaryzacji oraz pełne wykorzystanie
  naszych systemów
 • Wsparcie comiesięcznego procesu zintegrowanego planowania finansowego poprzez
  opracowywanie prezentacji, analiz oraz udziału w spotkaniach przeglądu prognoz
 • Koordynacja rocznego procesu planowania
 • Przygotowywanie wewnętrznych raportów zarządczych na potrzeby podejmowania decyzji
 • Stosowanie podejścia ciągłego doskonalenia poprzez wdrażanie nowych technologii oraz
  wypracowywanie najlepszych praktyk

Nowy model operacyjny działu finansowego GSK

Kompleksowa sprawozdawczość finansowa Close & Control oraz nadzór nad BPOPowtarzalne działania transakcyjne
Finanse korporacyjne i specjalistyczne
 • Regionalne centra finansowe (Finance Hub)
  Usługi transakcyjne (BPO)
 • Partnerzy Finansowy / Finanse Lokalne
Działania korporacyjne i specjalistyczne, takie jak skonsolidowane raportowanie grupowe, podatki. Wspieranie decyzji biznesowych w zakresie finansów bieżące partnerstwo biznesowe

Kraje dla których #GSKFinanceHub będzie świadczył usługi

Map 2
Map 1

Co oferujemy w #GSKFinanceHub?

 • #beYou

  #beYou

  • Elastyczne godziny pracy
  • Praca zdalna
  • „Krótkie piątki”
  • Nagrody i dodatkowe dni urlopu z okazji jubileuszu pracy
  • Zapomogi dla pracowników
  • Nagroda roczna IPT
  • Nagroda „Recognition” za dodatkowe osiągnięcia
  • Aktywna grupa Women’s Leadership Initiative (WLI),wspierająca kobiety pracują
  • Szeroki zakres urlopu rodzicielskiego dla obu rodziców
  • Wsparcie dla nowych rodziców wracających do miejsca pracy
 • #feelGood

  #feelGood

  • Pracowniczy Program Emerytalny
  • Opieka medyczna
  • Prewencyjne świadczenia medyczne Partnership for Prevention
  • Program Pomocy Pracownikom – Employee Assistance Programme
  • Aktywności Health&Wellbeing
  • Zdrowe przekąski w biurze
  • Karty sportowo-rekreacyjne
  • Świadczenia wakacyjne
  • Ubezpieczenie na życie
 • #keepGrowing

  #keepGrowing

  • Możliwość pracy z najlepszymi ekspertami z dziedziny finansów
  • Udział w transformacji finansów w GSK i wdrożeniu nowych technologii
  • Możliwość współpracy z partnerami z 20 krajów europejskich – różnorodność kulturowa, językowa i międzynarodowe podróże służbowe
  • Szeroki zakres szkoleń – SAP, IFRS i inne wymagane szkolenia techniczne z zakresu finansów, metodologii Lean, metodologii Agile i zarządzania outsourcingiem procesów biznesowych (BPO)
  • Indywidualne podejście do rozwoju (coaching, mentoring, platformy szkoleniowe online, programy rozwojowe dla managerów)
  • Kursy języka angielskiego
  • Dofinansowanie do nauki
  • Platformy rozwojowe MyLearning (Business Skills, Harvard Manage Mentor, Skillsoft)
  • Program Poleceń Pracowniczych
  • Program wolontariatu w społecznościach lokalnych – Orange Day
  • Program wolontariatu międzynarodowego – Pulse
  • Możliwość sfinansowania certyfikacji ACCA

   

Nasze nowoczesne biuro

Jeśli dołączysz do nas, będziesz pracować w nowoczesnym biurze w Business Garden przy ul. Pastelowej w Poznaniu albo w Adgar Wave, Rzymowskiego 53 w Warszawie.

Office Slide 6
Office Slide 5
Office Slide 4
Office Slide 3
Office Slide 2
Office Slide 1

Poznań:

 • Łatwy dojazd samochodem, rowerem i transportem publicznym
 • Biuro przyjazne rowerzystom, prysznice i szafki dla rowerzystów
 • Fitness Club i Centrum Medyczne w tym samym kompleksie
 • Przestronny wewnętrzny ogród z boiskami do siatkówki, koszykówki i szachownicami
 • Nowoczesna i ergonomiczna architektura biura
 • Szybkie połączenie Wi-Fi
 • Pro-ekologiczny rozwiązania w ramach kompleksu potwierdzony certyfikatami (oszczędne gospodarowanie wodą, recykling odpadów, redukcja efektu cieplnego, energooszczędne żarówki, optymalne zaopatrzenie w światło dzienne, otwierane okna itp.)
Warsaw Office – Picture 4
Warsaw Office – Picture 3
Warsaw Office – Picture 2
Warsaw Office – Picture 1

Warszawa:

 • Kafeteria
 • Strefa fitness czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu
 • Bezpłatna wypożyczalnia rowerów
 • Parking podziemny

Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider