Zespół europejskiego Finance Hubu w Poznaniu dołączy do globalnej sieci regionalnych hubów finansowych odpowiedzialnych za planowanie, sprawozdawczość oraz działania Close & Control, a także bardziej złożone działania księgowe jak R&D Deal & Alliance Accounting lub rachunkowość zarządcza dla firm produkcyjnych.

Zespoły we wszystkich regionalnych hubach finansowych GSK na świecie będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem oraz ściśle współpracować z liderem funkcji z biura w Londynie.

To może być Twoja największa rozwojowa przygoda życia! Wyrusz z nami w podróż, podczas której wprowadzimy nową jakość dla procesów finansowych GSK!

Będziemy nowoczesnym i technologicznie zaawansowanym działem finansowym świadczącym światowej klasy usługi dla naszego biznesu. Zajmiemy się implementowaniem innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatyzacja procesów, standaryzacja dostaw, poprawa doświadczeń klienta (UX) oraz wdrażaniem nowych technologii z zakresu analityki i robotyki. Gwarantujemy ciągły rozwój i ciekawą pracę w ramach Twojej roli w zespole.

Aplikuj i dołącz do #GSKFinanceHub

Jeśli nie znalazłeś oferty pracy dla siebie, ale jesteś zainteresowany/a karierą w GSK Finance Hub, udostępnij swój profil Linkedin naszym rekruterom.

Jestem zainteresowany/a

Proces rekrutacji

 • Submit online application
  Aplikacja online
 • Phone interview
  Telefoniczna rozmowa rekrutacyjna
 • Online assessment*
  Online assessment*
 • Interview with Finance Leaders and HR
  Rozmowa rekrutacyjna z liderami finansowymi i HR-em
 • Job offer
  Oferta pracy
* Ten etap nie dotyczy stanowisk menedżerskich oraz wyższej kadry kierowniczej

Wybierz zespół w ramach #GSKFinanceHub

Functional areas at #GSKFinanceHub

Będziemy wspierać działy biznesowe GSK w całej Europie w obszarach:

 • raportowanie finansowe
 • nadzór nad księgowością transakcyjną
 • rachunkowość zarządcza dla firm produkcyjnych
 • sprawozdawczość finansowa dla działu badań i rozwoju
 • rachunkowość specjalistyczna dla działu badań i rozwoju (Deal & Alliance Accounting)
 • prognozowanie i raportowanie finansowe dla działu badań i rozwoju

Europejski #GSKFinanceHub wspiera biznes GSK w zakresie:

Raportowanie finansowe (R2R):

 • Monitorowanie przebiegu procesu zamknięcia miesiąca oraz przegląd i analiza bilansu i rachunku wyników
 • Zapewnianie dokładnego i terminowego raportowania jednostek na potrzeby wewnętrznej konsolidacji i sprawozdawczości zewnętrznej
 • Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do istniejących procesów
 • Budowanie relacji z interesariuszami GSK oraz prowadzenie współpracy zaudytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Nadzór nad księgowośćią transakcyjną (Oversight of transactional accounting activities):

 • Księgowość transakcyjną wykonuje nasz zewnętrzny partner BPO z siedzibą w Indiach.
 • Zadaniem zespołu w Poznaniu będzie monitorowanie jakości pracy dostarczanej przez partnera BPO.
 • Zepół BPO będzie prowadzić obsługę w ramach struktur Globalnego Centrum Expertyzy (Global Centre of Excellence), dedykowanych dla poszczególnych procesów księgowych: Środki Trwałe, Zapasy, Transakcje wewnątrzgrupowe i Dane Podstawowe.
 • Liderzy zespołu będą wspierani przez ekspertów ds. doskonalenia procesów. Głównym zadaniem całego zespołu będzie zapewnienie wysokiej jakości bieżącej obsługi BPO oraz ciągłe zwiększanie efektywności procesów.

Rachunkowość zarządcza dla firm produkcyjnych (Production Accounting):

 • Zarządzanie procesem zamknięcia miesiąca dla zakładów produkcyjnych przy współpracy z lokalnymi zespołami finansów zgodnie, z obowiązującymi procedurami i polityką Grupy GSK
 • Sporządzanie raportów dotyczących rachunków zysków i strat oraz uzgadnianie i przegląd danego zakresu kont bilansowych w celu zapewnienia właściwego i terminowego raportowania na koniec miesiąca, np. analiza odchyleń cenowych, zużycia materiałów, transakcji wewnątrz grupowych
 • Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i szukania optymalnych rozwiązań w obszarze rachunkowości zarządczej
 • Wsparcie zakładów produkcyjnych w rocznym procesie ustalania cen transferowych produkowanych zapasów
 • Wykonywanie kontroli wewnętrznych zgodnie z ustalonymi wymogami GSK oraz wsparcie audytów wew. i zew.

Global R&D Close & Control:

 • Odpowiedzialność za procesy zamknięcia, we współpracy z zespołami badawczo-rozwojowymi na całym świecie
 • Weryfikacja rachunku zysków i strat oraz bilansu w celu zapewnienia prawidlowego i czasowego raportowania na zamknięcie miesiąca zgodnego ze standardami GSK i MSSF/ GAAP
 • Dostarczanie /wnikliwych raportów z wynikami miesiaca dla kadry zarzadzajacej, dyrektorow finanowych i partnerow biznesowcyh z obszaru badawczo-rozwojowego
 • Wsparcie procesów podatkowych audytów zewnętrznych icompliane? dla partnerów z Wielkiej Brytanii i USA.

Global R&D Alliance Accounting

 • Specjalistyczne wsparcie dla istotnych umów, aliansów i partnerstw w obszarze badań i rozwoju
 • Zarządzanie finansami aliansów, inwestycjami kapitałowymi i nabytymi prawi intelektualnymi wycenionymi jako wartości niematerialne
 • Partner Biznesowy dla zespołów badawczo-rozwojowych, dyrektorów finansowych, działów business development i uczestników aliansów w zakresie prowadzenia księgowości aliansów, w tym rozliczeń, przygotowania budżetu, raportowania rzeczywistych wyników na koniec miesiąca oraz przedstawiania wnikliwych komentarzy i analiz odchyleń od budżetu.

Global R&D Planning/Forecasting and Reporting

 • Aktywne zarządzanie budżetem i raportowanie do zespołów badawczo-rozwojowych
 • Zarządzanie finansami działów badań i rozwoju w zakresie budżetów i prognoz, jak i wydatkami na projekty zewnętrzne
 • Przygotowywanie budżetu i raportowanie rzeczywistych wyników na koniec miesiąca, jak również dostarczanie wnikliwych komentarzy i analiz odchyleń od budżetu.

Nowy model operacyjny działu finansowego GSK

Kompleksowa sprawozdawczość finansowa Close & Control oraz nadzór nad BPOPowtarzalne działania transakcyjne
Finanse korporacyjne i specjalistyczne
 • Regionalne centra finansowe (Finance Hub)
  Usługi transakcyjne (BPO)
 • Partnerzy Finansowy / Finanse Lokalne
Działania korporacyjne i specjalistyczne, takie jak skonsolidowane raportowanie grupowe, podatki. Wspieranie decyzji biznesowych w zakresie finansów bieżące partnerstwo biznesowe

Kraje dla których #GSKFinanceHub będzie świadczył usługi

Map 2
Map 1

Co oferujemy w #GSKFinanceHub?

 • #beYou

  #beYou

  Każdy z nas jest inny. Łączymy indywidualne doświadczenia, wiedzę, wykształcenie i styl pracy. Dzięki różnorodności tworzymy międzynarodowy, silny zespół i wspólnie odnosimy sukcesy.

  Nasza kultura organizacyjna opiera się na:

  • wartościach:
   • koncentracja na potrzebach pacjentów i konsumentów
   • uczciwość
   • szacunek do innych
   • transparentność
  • oraz oczekiwaniach:
   • odwaga
   • odpowiedzialność
   • rozwój
   • praca zespołowa
 • #feelGood

  #feelGood

  Kiedy koncentrujemy się na naszym dobrym samopoczuciu i mamy swobodę w zarządzaniu naszym życiem, możemy się rozwijać i robić wspaniałe rzeczy w pracy i w domu.

  • Polityka elastycznego miejsca i czasu pracy
  • Bezpłatne prewencyjne świadczenia medyczne dla pracowników i ich rodzin (szczepienia dla dzieci i dorosłych, badania prenatalne itp.)
  • Ubezpieczenie na życie
  • Pracowniczy program emerytalny
  • Karta Multisport
 • #keepGrowing

  #keepGrowing

  Otaczający nas świat ciągle się zmienia, więc musimy wykorzystać każdą okazję, aby się uczyć i rozwijać. Kiedy rozwijamy się jako jednostki, rozwijamy się jako biznes.:

  • Możliwość pracy z najlepszymi ekspertami z dziedziny ekspertów
  • Udział w transformacji finansów w GSK i wdrożeniu nowych technologii
  • Możliwość współpracy z partnerami z 20 krajów europejskich – różnorodność kulturowa, językowa i międzynarodowe podróże służbowe
  • Szeroki zakres szkoleń – SAP, IFRS i inne wymagane szkolenia techniczne z zakresu finansów, metodologii Lean, metodologii Agile i zarządzania outsourcingiem procesów biznesowych (BPO)
  • Indywidualne podejście do rozwoju (coaching, mentoring, platformy szkoleniowe online, programy rozwojowe dla managerów)
  • Możliwość posługiwania się językiem angielskim każdego dnia
  • Programy wolontariatu dla pracowników

Nasze nowoczesne biuro

Jeśli dołączysz do nas, będziesz pracować w nowoczesnym biurze w Business Garden przy ul. Kolorowej w Poznaniu:

Office Slide 6
Office Slide 5
Office Slide 4
Office Slide 3
Office Slide 2
Office Slide 1
 • Łatwy dojazd samochodem, rowerem i transportem publicznym
 • Biuro przyjazne rowerzystom, prysznice i szafki dla rowerzystów
 • Fitness Club i Centrum Medyczne w tym samym kompleksie
 • Przestronny wewnętrzny ogród z boiskami do siatkówki, koszykówki i szachownicami
 • Nowoczesna i ergonomiczna architektura biura
 • Szybkie połączenie Wi-Fi
 • Pro-ekologiczny rozwiązania w ramach kompleksu potwierdzony certyfikatami (oszczędne gospodarowanie wodą, recykling odpadów, redukcja efektu cieplnego, energooszczędne żarówki, optymalne zaopatrzenie w światło dzienne, otwierane okna itp.)

Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
Slider