Ogłoszenie nowej inwestycji GSK w Polsce

GSK ogłosiło dziś plan uruchomienia kolejnej inwestycji w Polsce – GSK Finance Hub. Nowe centrum finansowe powstaje obok dotychczasowych organizacji działających w ramach struktur GSK w Poznaniu. Będzie odpowiedzialne za całościowe procesy finansowe związane z  planowaniem i prognozowaniem biznesowym oraz raportowaniem i kontrolą finansową. Inwestycja o wartości ok. 30 mln złotych pozwoli na utworzenie w stolicy Wielkopolski 200-300 nowych miejsc pracy dla doświadczonych ekspertów z obszaru finansów.

Poznańskie centrum jest jednym z trzech takich jednostek regionalnych GSK Finance Hub na świecie i jest częścią nowego modelu operacyjnego globalnych funkcji finansowych GSK. Będą one centrami ekspertyzy zajmującymi się zaawansowanymi analizami, raportowaniem, planowaniem, koordynacją i doradztwem. Zespół specjalistów poznańskiego GSK Finance Hub będzie odpowiedzialny za region europejski i będzie ściśle współpracować z innymi specjalistami z obszaru finansów pracującymi w Europie oraz w różnych funkcjach, takich jak badania i rozwój czy produkcja, wspierając obrót Grupy GSK w wys. 40 mld zł.

Obok planowania i prognozowania biznesowego oraz raportowania i kontroli finansowej, nowo utworzony zespół będzie włączony w rozwój funkcji finansów GSK oparty na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, w tym na inteligentnej automatyzacji procesów finansowych, wykorzystującej technologię mobilną oraz robotyzację procesów.  

Jeszcze w tym roku obecny zespół około 2 tys. pracowników GSK zatrudnionych w Polsce powiększy się o kolejne 80 osób. Docelowo w ciągu najbliższych 2 lat w GSK Finance Hub ma pracować 200-300 specjalistów. Jest to wyjątkowa szansa dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę i kompetencje w różnorodnym obszarze finansów: od planowania, raportowania i analiz, poprzez wsparcie ośrodków badawczo-rozwojowych, funkcji korporacyjnych, produkcji oraz działalności biznesowej.  Nowe centrum, podobnie jak poprzednie inwestycje GSK w Polsce, rozwinie unikatowe kompetencje zawodowe ekspertów, tym razem z obszaru finansów.